با یقظه و انتباه، توبه و هدفی الهی شروع شد

با عزلت و ریاضت ادامه یافت و با حال» پاسخ داده شد

دور شدم و فاصله گرفتم از سر نادانی و جریانات قوی و مظاهر تکنولوژیک ولی همیشه آن حال» و علتش و ماهیتش در ذهنم ماند

 

کششی همیشه درونم بود که فریاد میزد باید برگردی به وادی

باید بیایی به راهی که برایت طراحی شده در صحنه خلقت

 

 

از همان ابتدا دست و چشم و گوش و حواسم پی برداشتن درس عرفان عملی بود

 

و این ترم شاید بنا بر مصالحی که خود قادر متعال فقط میداند چیست، زمانش مناسب بود و برش داشتم

حال فهمیدم که همه چیز چیده شده بود تا به همین وادی برگردم

 

 

 

 

اکنون زمان توبه است، قدم اول در مسیر تبدیل به بنده ای خالص و پاک و تربیت شده.

 

آیا آماده شروع هستی؟

 

 

آتش زیر خاکستر

 

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دانلود آهنگ آموزش کسب درآمد اینترنتی پایدار "ازابتدا تا امروز" مایکروسافت نمایندگی ای جی تی agt لَمپاسو مرجع زبان انگلیسی هفتم تا دوازدهم برنامه سالانه سرمایه گذاری و کسب درآمد مطمئن برای شما زیست یار موسیقی